Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://hydrocontrol.abstore.pl

§ 2

Witryna http:// hydrocontrol.abstore.pl w ramach której działa sklep internetowy obsługiwana jest przez firmę HYDRO CONTROL Jarosław Adamczyk, Zawady 46A  97-400  Bełchatów, NIP: 7691778526 zwaną dalej Sprzedawcą.

§ 3

Składając zamówienie kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.

 

Warunki dokonywania zakupów

§ 4

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem  https://hydrocontrol.abstore.pl

§ 5

1. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę poprzez formularz zamówienia na stronie https://hydrocontrol.abstore.pl lub drogą telefoniczną pod numerem 668 677 530 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. Produkty oznaczone na witrynie internetowej https://hydrocontrol.abstore.pl „na zamówienie" są produktami, których zamówienie odbywa się wyłącznie w formie telefonicznej.

§ 6

Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Z tym momentem ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży między kupującym a sklepem internetowym.

§ 7

Witryna https://hydrocontrol.abstore.pl umożliwia składanie zamówienia oraz rezerwację na towar wyszczególniony na stronie  https://hydrocontrol.abstore.pl w chwili składania zamówienia.

§ 8

1. Ceny w sklepie internetowym są podane w złotych polskich (PLN), zawierają 23 % podatku VAT (oznaczone jako „brutto").

2. Ceną wiążącą dla stron jest cena, obowiązująca w czasie gdy kupujący składał zamówienie na towar.

3. Ceny zawarte na stronie internetowej https://hydrocontrol.abstore.pl nie zawierają kosztu dostawy.

4. W przypadku wątpliwości co do dostępnej ilości zamawianego towaru, należy skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie, drogą mailową lub za pomocą zakładki "zapytaj o produkt".

5. Indeks katalogowy wyświetlany przy prezentacji produktu nie jest jego oznaczeniem katalogowym lecz ma jedynie charakter informacyjny i porównawczy.

§ 9

Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest:

 • prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu
 • wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów
 • akceptacja regulaminu sklepu internetowego

 

Realizacja zakupów i zasady płatności

§10

Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar na poprzez:

 • przelew bankowy na konto sklepu,
 • płatność przy odbiorze (za pobraniem)

§ 11

Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską. Wybór firmy kurierskiej i formy dostawy zależny jest od gabarytów produktu.

§ 12

Koszt dostawy wynosi:

Paczka do 20 kg

 • Koperta:  elementy małogabarytowe o wadze do 0,5kg –  16,00 zł netto
 • od 0,5 do 20 kg – 20,00 zł netto
 • przesyłka z pobraniem – dopłata 5,00 zł (maksymalna kwota pobrania 5000 zł)

 

Paleta do 600 kg

 • paleta EURO standard 90 do 200 kg – 105,00 zł
 • paleta EURO standard 201 do 400 kg – 125,00 zł
 • paleta EURO standard 401 do 600 kg – 150,00 zł

 

§ 13

Czas wysyłki towaru do kupującego wynosi odpowiednio:

 • w przypadku płatności „za pobraniem" - 2 dni robocze od dnia otrzymania przez kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 • w przypadku płatności przelewem – 2 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

§ 14

Paczka z zamówieniem poza towarem zawiera dokument poświadczający zakup w postaci faktury VAT zawierającej dane kupującego podane w zamówieniu.

Reklamacje

§ 15

1. Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta oraz odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

2. Okres i warunki gwarancji udzielonej przez producenta towaru oznaczone są w karcie gwarancyjnej.

§ 16

1. W razie niezgodności sprzedanego towaru z umową sklep internetowy zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

2. Kupujący ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, kupujący ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

3. Reklamację należy złożyć na piśmie na adres HYDRO CONTROL Jarosław Adamczyk, Zawady 46A  97-400  Bełchatów lub na skrzynkę mailową hydrocontrol@wp.pl. Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu.

4. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez sprzedawcę.

Zwroty

§ 17

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie siedmiu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niepogorszonym w oryginalnym opakowaniu.

3. Zwracany towar należy dostarczyć na adres: HYDRO CONTROL Jarosław Adamczyk, Zawady 46A  97-400  Bełchatów

4. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Kontakt w sprawie w sprawie zwrotów:

 • tel. 668-677-530 Jarosław Adamczyk
 • adres: HYDRO CONTROL Jarosław Adamczyk, Zawady 46A  97-400  Bełchatów 

Postanowienia końcowe

§ 18

1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia
z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: hydrocontrol@wp.pl

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez informowania klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Regulamin obowiązuje od dnia 01-02-2018r.